Politie | Rotterdam | 0906-0400388 (90cpm)

tel-icoon Bel 0906-0400388 (90cpm) en u wordt direct doorverbonden met de klantenservice van de Politie Rotterdam. GeenSpoedWelPolitie is niet verbonden of aangesloten bij de Politie Rotterdam.

Politie Rotterdam contact

Telefoonnummer Politie Rotterdam en bijbehorend tarief is ook tegen een ander tarief beschikbaar. Kijk op de officiële website van de politie.

home-icoon www.politie.nl

Openingstijden klantenservice politie Rotterdam:
De medewerkers van de klantenservice van de Politie Rotterdam zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.

 


Over de Politie

De politie in Nederland is belast met het handhaven van de wetten van Nederland, het bewaren van de openbare orde en het verlenen van hulp. Ook vormt zij de opsporingsdienst voor het Openbaar Ministerie.

De politie is per 1 januari 2013 gereorganiseerd ten gevolge van het in werking treden van de nieuwe Politiewet. Per die datum is begonnen met de Nationale Politie en zijn alle 26 politiekorpsen opgegaan in één korps. Met dit initiatief van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie werd een discussie van enkele decennia over de organisatie van de politie beslecht.

Van eind 1945 tot 1993 bestond de Nederlandse politie uit de gemeentepolitie en de rijkspolitie.

Van 1993 tot 2013 was de politie in Nederland opgedeeld in 25 regiokorpsen en een Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD).

Op 1 januari 2013 gingen de 26 huidige politiekorpsen op in één landelijk politiekorps dat bestaat uit tien regionale eenheden, een landelijke eenheid en een Politiedienstencentrum. Het hoofdkantoor van de Nationale Politie wordt gevestigd in Den Haag. De plannen hiervoor werden in april 2011 door het ministerie van Veiligheid en Justitie bekendgemaakt. Erik Akerboom is korpschef van de politie.

In geval van een crisis wordt met de brandweer en ambulancediensten samengewerkt in de met de politieregio overeenkomende veiligheidsregio, en met overige overheidsdiensten.

De politie valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het bevoegd gezag van politie Rotterdam wordt gevormd door de burgemeester van de gemeente Rotterdam (waar het gaat om de openbare orde en veiligheid) en de (hoofd)officier van justitie (waar het gaat om onderzoek en opsporing).