Waarom is het 90 cent per minuut nummer 0906-0400388 legaal?

Doorverbindnummers zijn volgens de ACM, de toezichthouder op de telecomwetgeving, LEGAAL! Dat is simpelweg het enige juiste juridische antwoord.

Waarom is de site geenspoedwelpolitie.nl en het betaalnummer 0906-0400388 legaal?

– Het is belangrijk dat de aangeboden service niet misleidend is. De site geenspoedwelpolitie.nl is in geen enkel opzicht vergelijkbaar met de site van de politie. De site is voldoende verschillend en onderscheidend. Daarbij wordt niet de indruk gewekt dat men op de site van de Politie is.

– Op de website geenspoedwelpolitie.nl wordt melding gemaakt dat de site niet verbonden is aan, noch is aangesloten bij de politie.

– Op de website wordt netjes melding gemaakt van de kosten van het 0900-nummer, namelijk 90 cent per minuut. Bovendien hoort men eerst, zodra het nummer wordt gebeld, de door de telecomwetgeving verplichte meldtekst. Daarin wordt nogmaals vermeld dat het nummer 0906-0400388, en het doorverbonden gesprek, 90 cent per minuut kost. Hangt een beller binnen deze meldtekst op, dan worden er geen belkosten in rekening gebracht!

– Er ligt geen merkrecht op de slogan “Geen Spoed Wel Politie”. Deze term mag daarom door een ieder die dat wil gebruikt worden.

– De dienst biedt een toegevoegde waarde. Door energie te steken en kosten te maken om met de website hoog in Google te komen, komt de gebruiker sneller in contact met de politie. Dit is uiteindelijk het doel van een persoon die (snel) in contact wil komen met de politie.

– Als extra service biedt de dienst een keuzemenu aan waardoor de beller direct doorverbonden kan worden met de juiste afdeling (meld misdaad anoniem, opsporingstiplijn, dier in nood etc). Het directe nummer van de politie, 0900-8844, heeft die mogelijkheid niet.

–  De dienst houdt zich aan alle door de ACM en Reclame Code Commissie opgelegde wet- en regelgeving.

 

Zie hieronder één van de reacties van de ACM welke ze de afgelopen jaren veelvuldig via verschillende landelijke media hebben bericht. Dit recente artikel is uit het Algemeen Dagblad.

wel politie geen spoed

Politie mag preventief fouilleren in Enschede

Pegida is een nationalistische ultra-rechtse politieke organisatie met een anti-Islamitische boodschap. De organisatie werd in oktober 2014 opgericht in Dresden, Duitsland maar heeft ook internationale aftakkingen waaronder Pegida Nederland. Toen er een demonstratie werd aangekondigd in Enschede door deze groepering legde de gemeente een demonstratieverbod op. Uit angst voor een groot aantal demonstranten van zowel politiek linkse als rechtse demonstranten werd de gehele stad als “veiligheidsrisicogebied” bestempeld. Er werden veel politieagenten ingezet om mogelijke escalatie te voorkomen.

Geen vuurwerk maar een sisser

Met een opkomst van tachtig demonstranten verdeeld over de verschillende groeperingen bleek er veel te veel politie ter plekke aanwezig te zijn. Volgens Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP werd het zekere voor het onzekere genomen. Een kostbare inschattingsfout, hoewel het tegenovergestelde tot een enorm drama had kunnen leiden. Vooraf werden demonstranten via social media geïnformeerd dat de demonstratie toch door zou gaan.

Meer bevoegdheden politie bij veiligheidsrisicogebied

Wanneer er een dreigende situatie lijkt te ontstaan, en er een veiligheidsrisicogebied wordt afgekondigd zal de politie tijdelijk meer bevoegdheden krijgen. De tachtig demonstranten werden weggestuurd uit het gebied, er werden tien arrestaties verricht voor zaken als discriminatie, belediging en wapenbezit. Binnen een veiligheidsrisicogebied heeft de politie ook de bevoegdheid preventief te fouilleren.

Wat is preventief fouilleren?

In het veiligheidsrisicogebied is er een verhoogd risico dat er wapens aanwezig zijn of voorwerpen die kunnen dienen als wapen. Dit heeft een verstoring van de openbare orde tot gevolg, of er is een risico dat de openbare orde verstoord zal worden.

In de Algemene Plaatselijke Verordening wordt vastgelegd wanneer dit aan de orde is. De burgemeester zal vooraf overleggen met de officier van justitie en moet daarbij een solide onderbouwing overleggen. Hoewel de periode van het veiligheidsrisicogebied geen specifieke periode kent, geldt dat wel voor het preventief fouilleren. De officier van justitie mag niet langer dan twaalf uur alle aanwezigen laten fouilleren door de politie. Naast het fouilleren van de persoon is het ook mogelijk dat bagage en auto’s worden doorzocht in deze situatie.

Standaard gebieden voor preventief fouilleren

Er zijn vijf uitzonderingsgebieden aangewezen waarin de politie te allen tijde mag fouilleren en dat zijn:

1. Het Binnenhof in Den Haag
2. De centrale stations in de vier grote steden
3. De luchthavens en de gebieden die hieraan grenzen
4. De kerncentrale in Borssele
5. Het Media Park in Hilversum

Plotselinge gebeurtenissen

Een demonstratie is doorgaans vooraf te voorzien, wanneer er zich plotseling zaken voordoen mag de politie ook preventief fouilleren. Bijvoorbeeld wanneer er zojuist een steekpartij heeft plaatsgevonden bij de lokale discotheek. Of wanneer voetbalhooligans herrie dreigen te schoppen op het station. In dit geval kan de burgemeester het gebied zonder de APV direct als veiligheidsrisicogebied aanwijzen. De officier van justitie kan de opdracht vervolgens mondeling overdragen aan de politie.

Tien arrestaties, niemand opgesloten

Wanneer er wapens worden gevonden zal de politie deze direct innemen en een proces verbaal opmaken. Er werden in Enschede tien personen opgepakt waaronder de voorman van Pegida wegens schending van het demonstratieverbod. Alle personen zijn later weer in vrijheid gesteld. Er hebben zich verder geen onregelmatigheden voorgedaan in Enschede.

Politie slaat kentekens maand lang op

De politie krijgt er dit jaar een machtig maar omstreden wapen bij, in de strijd tegen criminelen op de weg: het opslaan van kentekengegevens.

Het wemelt in Nederland van de camera’s boven de snelweg. De enige twee posities in Friesland zijn boven de A32 bij Heerenveen en boven de A7 aan deze kant van de Afsluitdijk.

Politie geen spoed

Auto’s die onder de camera’s door rijden, worden gescand door het systeem dat automatic number plate recognition (ANPR) wordt genoemd. Wie in de database van de politie voorkomt, bijvoorbeeld vanwege een openstaande verkeersboete of erger, kan erop rekenen dat er een hit volgt als hij langs de ANPR-camera’s rijdt.

In het najaar stemt de Tweede Kamer over een enigszins omstreden wet die ervoor zorgt dat de politie de kentekens van alle gescande voertuigen vier weken mag opslaan. Een meerderheid ziet het zitten. De SP en D66 zijn tegen, omdat de werkwijze volgens deze partijen een te grote inbreuk op de privacy is.

Met twee plekken is Friesland nog bepaald niet rijk bedeeld, wat ANPR-camera’s van de politie betreft. In heel Noord-Nederland zijn er acht locaties. Binnenkort wil de politie ook aan de andere kant van de Afsluitdijk, bij Den Oever, camera’s ophangen.

Bron: Leeuwarder Courant

Wereldprimeur: politie zet roofvogels in om drones uit te schakelen

Nederland – In een innovatief project van de Nationale Politie in samenwerking met Guard From Above, een bedrijf dat roofvogels traint, wordt gekeken naar de mogelijkheid om roofvogels in te zetten voor het onderscheppen van vijandige drones.

In de toekomst zullen drones steeds vaker gebruikt worden en zal het aantal incidenten met drones toenemen. Ook kunnen drones worden gebruikt voor criminele doeleinden. De politie is daarom al langer bezig met het onderzoeken van mogelijkheden om ongewenst dronegebruik tegen te gaan.

Evenement
‘Er zijn situaties waarin drones niet mogen vliegen. Dat heeft bijna altijd met veiligheid te maken’, zegt Mark Wiebes, innovatiemanager van de Landelijke Eenheid van de politie. ‘Er is een geval bekend waarbij een traumahelikopter wilde landen maar dat niet kon omdat iemand daar met een drone vloog. Je kan je ook voorstellen dat mensen mooie beelden willen maken van een evenement en een drone boven de menigte laten vliegen. Als de drone daar uit de lucht valt, kan dat gevaar opleveren voor de mensen.’

Vangnet
Het vinden van de ‘bestuurder’ van een ongewenste drone is niet altijd even makkelijk. Daarom kijkt de politie behalve naar elektronische oplossingen zoals het overnemen van een besturingssysteem, ook naar ‘fysieke’ mogelijkheden om ongewenst dronegebruik tegen te gaan. Het inzetten van een vangnet is daar een voorbeeld van, maar ook de mogelijkheid om daarvoor een speciaal getrainde roofvogel te gebruiken.

Prooi
Tijdens een demonstratie afgelopen vrijdag toonde de politie hoe dit in de praktijk werkt. Zodra de speciaal getrainde arend de drone in het vizier krijgt vliegt ze er op af, grijpt het ding beet, en brengt het naar de grond. Wiebes: ‘De vogel ziet de drone als prooi en neemt die mee naar een veilig gebied, een plek waar hij geen last heeft van andere vogels of van mensen. Daar maken we gebruik van in dit project.’

Over een paar maanden beslist de politie definitief of de inzet van roofvogels een geschikt middel is om ongewenst dronegebruik tegen te gaan.