Politie mag preventief fouilleren in Enschede

Pegida is een nationalistische ultra-rechtse politieke organisatie met een anti-Islamitische boodschap. De organisatie werd in oktober 2014 opgericht in Dresden, Duitsland maar heeft ook internationale aftakkingen waaronder Pegida Nederland. Toen er een demonstratie werd aangekondigd in Enschede door deze groepering legde de gemeente een demonstratieverbod op. Uit angst voor een groot aantal demonstranten van zowel politiek linkse als rechtse demonstranten werd de gehele stad als “veiligheidsrisicogebied” bestempeld. Er werden veel politieagenten ingezet om mogelijke escalatie te voorkomen.

Geen vuurwerk maar een sisser

Met een opkomst van tachtig demonstranten verdeeld over de verschillende groeperingen bleek er veel te veel politie ter plekke aanwezig te zijn. Volgens Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP werd het zekere voor het onzekere genomen. Een kostbare inschattingsfout, hoewel het tegenovergestelde tot een enorm drama had kunnen leiden. Vooraf werden demonstranten via social media geïnformeerd dat de demonstratie toch door zou gaan.

Meer bevoegdheden politie bij veiligheidsrisicogebied

Wanneer er een dreigende situatie lijkt te ontstaan, en er een veiligheidsrisicogebied wordt afgekondigd zal de politie tijdelijk meer bevoegdheden krijgen. De tachtig demonstranten werden weggestuurd uit het gebied, er werden tien arrestaties verricht voor zaken als discriminatie, belediging en wapenbezit. Binnen een veiligheidsrisicogebied heeft de politie ook de bevoegdheid preventief te fouilleren.

Wat is preventief fouilleren?

In het veiligheidsrisicogebied is er een verhoogd risico dat er wapens aanwezig zijn of voorwerpen die kunnen dienen als wapen. Dit heeft een verstoring van de openbare orde tot gevolg, of er is een risico dat de openbare orde verstoord zal worden.

In de Algemene Plaatselijke Verordening wordt vastgelegd wanneer dit aan de orde is. De burgemeester zal vooraf overleggen met de officier van justitie en moet daarbij een solide onderbouwing overleggen. Hoewel de periode van het veiligheidsrisicogebied geen specifieke periode kent, geldt dat wel voor het preventief fouilleren. De officier van justitie mag niet langer dan twaalf uur alle aanwezigen laten fouilleren door de politie. Naast het fouilleren van de persoon is het ook mogelijk dat bagage en auto’s worden doorzocht in deze situatie.

Standaard gebieden voor preventief fouilleren

Er zijn vijf uitzonderingsgebieden aangewezen waarin de politie te allen tijde mag fouilleren en dat zijn:

1. Het Binnenhof in Den Haag
2. De centrale stations in de vier grote steden
3. De luchthavens en de gebieden die hieraan grenzen
4. De kerncentrale in Borssele
5. Het Media Park in Hilversum

Plotselinge gebeurtenissen

Een demonstratie is doorgaans vooraf te voorzien, wanneer er zich plotseling zaken voordoen mag de politie ook preventief fouilleren. Bijvoorbeeld wanneer er zojuist een steekpartij heeft plaatsgevonden bij de lokale discotheek. Of wanneer voetbalhooligans herrie dreigen te schoppen op het station. In dit geval kan de burgemeester het gebied zonder de APV direct als veiligheidsrisicogebied aanwijzen. De officier van justitie kan de opdracht vervolgens mondeling overdragen aan de politie.

Tien arrestaties, niemand opgesloten

Wanneer er wapens worden gevonden zal de politie deze direct innemen en een proces verbaal opmaken. Er werden in Enschede tien personen opgepakt waaronder de voorman van Pegida wegens schending van het demonstratieverbod. Alle personen zijn later weer in vrijheid gesteld. Er hebben zich verder geen onregelmatigheden voorgedaan in Enschede.